Att synliggöra det osynliga


I den här stafetten simulerar deltagarna en handling utan det föremål som handlingen förutsätter. Det här stimulerar deltagarnas fantasi och kräver att de ser föremålet framför sig och känner det i sina händer, även om det inte finns. Eftersom lagkamraterna också ska kunna ”se” föremålet kräver det eftertanke.

Förbered leken genom att på lappar skriva namn på föremål, t.ex. en stor yuccapalm, en stor väska full med guldpengar, en vild hundvalp, en television, en dyrbar tavla, en enorm samling oparade strumpor, ett halvt kilo sand, ett okokt ägg i en sked osv. (Fundera speciellt ut föremål som på något sätt är svåra att bära.)

Dela in deltagarna i lag på 4–5 personer. Grupperna ska helst vara lika stora, i annat fall får någon i laget delta två gånger.

Varje deltagare får en lapp och i varje lag finns samma föremål. Deltagarna får inte visa sina lappar för varandra och inte berätta vad det står på lappen, inte ens för sina lagkamrater.

Lagen ställer upp deltagarna i två köer vid motsatta väggar i rummet. Nu blir det stafett, där deltagarna ska bära över sitt föremål till lagkamraten på andra sidan av rummet. Du som ledare betonar att huvudsaken inte är att man springer så fort som möjligt, utan att poängen är att man absolut inte tappar föremålet samt att lagkamraterna ska kunna se vad det är man bär på. I det här skedet ska man ännu inte ropa ut eller säga föremålet.

När deltagaren lämnar över ett föremål till sin lagkamrat förvandlas föremålet till det föremål som nästa deltagare ska bära. Stafetten är slut när alla flyttat sitt föremål över rummet, men vinnarlaget är det lag som efter stafetten lyckas gissa alla föremål.

Variation: Ni kan göra övningen flera gånger och deltagarna kan efter den första omgången själva få avgöra vilka föremål de flyttar.

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Begrepp & benämningar
  • Berättande & ordflöde
  • Kommunikation

Ålder

  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Stor grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

Papperslappar, penna

Bilder och filer

  • inga bilder