Tillbaka till sökresultaten
254/357

Språklekar

Bildminne

Välj en bild ur en bilderbok eller tidning och låt barnen studera den en stund. Håll sedan bilden så att bara du kan se den och ställ frågor om den till barnen. Anpassa svårighetsgraden på frågorna enligt barnets förmåga och språkfärdighet. Enkla frågor kan vara t.ex. vilken färg något föremål på bilden var, medan komplicerade frågor kan handla om vad någon på bilden gjorde, hur många svampar barnet såg, eller vad hela bilden handlade om. Du kan eventuellt också ställa en kuggfråga, t.ex. om den röda bilen, fast den egentligen var blå, och se vad som händer!

En variant av leken är att barnen turvis får berätta något de fäste sin uppmärksamhet vid när de tittade på bilden. 

När barnen lärt sig leken går det också bra att låta dem turvis välja bild och fråga sina kompisar angående bilden.

Skapa en stämning av att "det här gör vi tillsammans", genom att inte betona vad barnen inte mindes eller kunde förklara. Fundera hellre tillsammans, och bekräfta barnen! Alla ska få känna att de kunde och visste.

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Berättande & ordflöde

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Individuell lek (vuxen och ett barn)
  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • En bilderbok eller tidning med händelserika detaljerade bilder