Tillbaka till sökresultaten
161/357

Språklekar

Dela in ord i kategorier

Du rabblar upp flera olika ord och det gäller för barnen att komma på vilken kategori de tillhör d.v.s. vad kategorin heter. Exempel på kategorier är bilmärken, färger, fåglar, namn, bokstäver, blommor, kläder, sagofigurer, årstider, mat, känslor, träd, väder, frukter o.s.v.

Låt barnen också själva rabbla upp ord ur olika kategorier. Kanske de hittar kategorier vi vuxna aldrig tänkt på. Låt dessutom barnen alltid motivera, hur de valt orden i kategorin. De har oftast en logisk förklaring, som vi vuxna inte kommit att tänka på!

En variation av den här leken:

I stället för att rabbla många ord ur samma kategori kan du till exempel fråga: Vilket av följande ord är en möbel - blomma, sten, stol?

Låt barnen också försöka sig på att ställa sådana här frågor. 

Ni kan variera lekens svårighetsgrad genom att variera antalet ord som ni rabblar. Orden behöver vara någorlunda bekanta för barnen. Om det behövs stannar ni upp under lekens gång och funderar tillsammans på vad olika ord betyder!

 

 

Vad leken stimulerar

  • Sortering
  • Begrepp & benämningar
  • Berättande & ordflöde

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Individuell lek (vuxen och ett barn)
  • Par eller liten grupp

Plats

  • Ute
  • Inne