Färg


Ni väljer en av deltagarna till ”bliven”.

Hen ställer sig vid väggen med ryggen mot de andra, vilka i sin tur står bakom en linje ca tio meter från den blivna. Nu skall den vid väggen säga en färg och ett antal steg, t.ex. ”blå, fyra steg”. Då får alla med blått i sina kläder ta fyra steg framåt. Leken fortsätter lika ända tills någon är så nära väggen att hen kan röra vid den som är bliven. Nu får alla deltagare utom den som rörde i väggen backa tillbaka bakom linjen, också den som varit bliven. Den som först var framme vid väggen blir ny ”bliven”.

 

Vad leken stimulerar

  • Begrepp & benämningar
  • Kommunikation

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Ute

Rekvisita


Bilder och filer

  • inga bilder