Tillbaka till sökresultaten
80/357

Språklekar

Hänggubbe

Det här är en gammal klassiker för två.

Den ena av er funderar ut ett långt ord med många olika bokstäver, t.ex. nyckelpiga, och skriver sedan ordets första bokstav samt ett tomt streck för resten av bokstäverna på ett papper. Nu gäller det för den andra att gissa vilket ordet är, d.v.s. föreslå bokstäver, som kunde finnas i ordet. För varje rätt gissning skriver den som hittat på ordet in bokstaven på rätt ställe i ordet. För varje fel gissning ritar han eller hon ett streck till i en figur som så småningom blir en bild av en hängd stickgubbe. Om den som gissar inte kommer på ordet i tid blir han eller hon ”hängd”.

Sedan byter ni om så att den andra hittar på ett ord, medan den första gissar och hotas av ”hängning”.

Vad leken stimulerar

  • Språklig medvetenhet
  • Begrepp & benämningar
  • Läsning & skrivning

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Papper och penna

Rekvisita, filer eller bilder att ladda ned