Tillbaka till sökresultaten
246/357

Språklekar

Kims lek (bildstöd)

Samla ihop några föremål och låt barnen titta på dem en stund, och benämn dem tillsammans. Täck sedan över föremålen med en duk och plocka bort ett av dem. Lyft på duken och låt ett av barnen gissa vilket föremål som saknas. Variera lekens svårighetsgrad enligt barnens förmåga genom att öka och minska på antalet föremål. Bland föremålen får gärna finnas förutom bekanta också lite obekantare föremål (ur t.ex. kontor och kök). På det sättet utökas barnens ordförråd.

Ute går det bra att använda naturmaterial. Ni kan leka kimlek med blommor och andra växter som antingen anknyter till ett visst tema eller som barnen ännu inte känner namnen på.

Efter leken kan du som en tilläggsaktivitet låta föremålen ligga framför er. Sedan ”tänker” du på ett av föremålen, ställer frågor kring det och låter barnen gissa vilket föremålet är. Barnen kan också turvis tänka på ett föremål, fråga och låta kompisarna gissa.

I stället för föremål kan ni använda bilder. Yngre barn kan till exempel använda bilder som föreställer kroppsdelar eller klädesplagg. När ni leker kimlek med klädesplagg kan du utvidga leken genom att be barnen hitta ett motsvarande plagg i klädkorgen!

Nere på sidan finns bilder som du kan skriva ut och använda.

Vad leken stimulerar

 • Minne & koncentration
 • Begrepp & benämningar

Ålder

 • Yngre än 3
 • 3 - 5 år
 • 5 - 7 år
 • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

 • Par eller liten grupp

Plats

 • Inne

Rekvisita

 • Ett lämpligt antal små föremål, bilder eller naturmaterial samt en duk
  Ev. även klädesplagg och en korg