Tillbaka till sökresultaten
131/350

Språklekar

Kortöglor, s.k. Loop-kort

Till den här leken tillverkar ni kort med två olika bilder på kortet, en upptill och nertill/alternativt till vänster och höger. Varje bild ska finnas på två kort. Var noga med att bilderna tillsammans bildar en logisk rad så att bilden finns på ett kort till höger/nere, och på ett annat till vänster/uppe. (Då ni skapar korten underlättar det att få dem rätt om ni lägger dem framför er som ett Dominospel.) Tillverka ett kort för varje deltagare.

Nu kan leken börja. Blanda korten och dela ut dem. Börja själv genom att säga ”jag har” och sedan nämner du den övre/vänstra bilden på ditt kort. Sedan frågar du ”vem har?” och nämner den nedre/högra bilden. Den som har den bilden på sitt kort säger ”jag har”... och fortsätter med att fråga ”vem har?” och nämner sin nedre/högra bild. På det här sättet fortsätter leken ända tills alla har svarat och frågat.

Ni kan tillverka kort med godtyckliga bilder eller välja ett speciellt tema för bilderna. Alternativt kan du under bilden skriva vad den föreställer eller endast skriva ord. På vår bildbank på adressen www.folkhalsan.fi/spraklekar finns det bilder som ni (i dubbel uppsättning) kan skriva ut, klippa ut och klistra på korten. 

En variation av leken kan gå till så här: Ni kan också leta fram roliga, tokiga, ovanliga, hittils obekanta ord att leka med. Skriv dem på korten och smaka, fundera på och förklara dem tillsammans innan ni leker. 

På korten kan också finnas endast text i form av olika frågor och svar. Bland våra textkort finns exempel på sådana:

Textkort

Här finns t.ex. frågor om rymden, sagor, småkryp, synonymer samt onomatopoetiska ord.

 

 

Vad leken stimulerar

  • Begrepp & benämningar
  • Läsning & skrivning

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Kartongkort och penna

Rekvisita, filer eller bilder att ladda ned