Tillbaka till sökresultaten
10/319

Språklekar

Långa ljud - korta ljud

Låt barnen att lyssna på ett ljud och fråga dem om det är ett långt eller ett kort ljud:

"/Sssssss/ - ja, det är ett långt ljud". Hur är det med det här ljudet: "/lllllllll/ - ja, det är också ett långt ljud". Hur är det med det här ljudet då: /p/. Ja just det, det är ett kort ljud".

Fortsätt leken så här:
Barnen säger ljuden själva så att de uppfattar dem lättare. För varje ljud som du ger exempel på, kan barnen "sortera" det de hörde genom att sätta en pärla i en "lång" burk eller i en "kort" (låg) burk. Du kan också visualisera leken genom att be barnen välja mellan korta och långa trådar som ni hänger upp på ett snöre.

Använd följande ljud:

Långa ljud: /f/ /s/ /l/ /h/ /r/ /m/ /n/ /j/ /sj/ och vokaler.
Korta ljud: /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/

Se i den här lekdatabasen också på följande lek:

Lyssna efter språkljud

Bilder kan också användas som stöd.

Förslag på bilder, långa ljud (första ljudet i ordet): far, sil, lok, häl, mus, ratt, is, åra
Förslag på bilder, korta ljud (första ljudet i ordet): tupp, drake, kopp, gris, pil, boll

Nedan finns bilder som du kan skriva ut och använda.

Vad leken stimulerar

  • Språklig medvetenhet
  • Munmotorik

Ålder

  • 5 - 7 år

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Pärlor samt en låg burk och en lång burk (t.ex. olivburk eller tub för brustabletter) för pärlorna eller korta och långa trådar

    Eventuellt även bilder t.ex. far, sil, lok, häl, mus, ratt, is, åra för långa ljud och tupp, drake, kopp, gris, pil och boll för korta ljud

Rekvisita, filer eller bilder att ladda ned