Skriv ut alla lekar
Sida av 7
Visa / Sida Visa 1–50 av 326
20 frågor En klassisk lek där ni turvis tänker på ett konkret föremål och medan de andra gissar vilket föremålet är genom att ställa frågor som kan besvaras med "ja" eller "nej".View
ABC-listorBarnen skall försöka samla så många poäng som möjligt genom att komma på och skriva ner ord på bestämda bokstäver inom vissa kategorier. View
Adjektivlek; mima eller beskriv En lek som går ut på att gissa vilket adjektiv någon annan mimar eller förklarar. View
AlfabetordEn lek för barn som kan rabbla alfabetet. Barnen skall ordna bokstäverna i ett ord i alfabetisk ordning och låta andra gissa vilket det ursprungliga ordet var.View
Anagram Övning i att skapa och lösa anagram. Anagrammen bildas genom att barnen kastar om bokstäver i ett ord så att ett nytt ord uppstår. Övningen förutsätter att barnen kan läsa och skriva.View
Andning och ljudandeFörslag på olika andnings- och ljudlekar.View
Antal och siffrorExempel på material och lekar som innehåller antalsbegrepp och siffror. View
Antals- och sifferlottoLottospel med olika svårighetsgrader. Barnen kan antingen matcha antalskort mot motsvarande kort på ett underlag eller matcha rätt siffra mot rätt antal på ett underlag.View
Antals- och siffermemoryTre olika varianter av memory. Barnen kan spela memory med antal och/eller siffror för att befästa begreppen.View
Att skapa berättelser inom dramaHär finns idéer för hur ni kan skapa berättelser, som fungerar som material för dramaövningar och processen till en föreställning.View
Att synliggöra det osynligaDet här är en stafett där det viktiga inte är vem som vinner, utan vem som kan göra det osynliga synligt.View
Avsluta meningenDen här leken går ut på att ni avslutar ofullbordade meningar med sådant som ni tycker att passar in.View
Avsändare och mottagareDen här leken tränar deltagarna inte bara i att bli uppmärksamma på sig själva utan också i att läsa varandras impulser och kommunicera med varandra. Leken passar också bra som uppvärmning inom dramaarbete. View
Baka bokstavskexBaka bokstavskex och samtala om bokstäver och ljud.View
Bakvända ord En lek för barn som har lärt sig att stava. Barnen skall skriva ett ord baklänges och låta andra gissa vilket det ursprungliga ordet var.View
BallongrallyEn lek som går ut på att så snabbt som möjligt blåsa en ballong längs ett snöre från en stol till en annan.View
Berätta saga till ord Barnen får tillsammans hitta på en saga. I sagan skall de inkludera ord som ledaren med jämna mellanrum ger dem.View
Beskriv känslorDiskussion om känslor. Barnen får också försöka visa olika känslor med sin kropp.View
Beskriv olikheter med bilderI den här leken beskriver ni med hjälp av bilder skillnader mellan begrepp som till sitt innehåll har gemensamma drag. View
Beskriv olikheter utan bilderI den här leken beskriver ni skillnader mellan begrepp som till sitt innehåll har gemensamma drag. View
Bestäm ljudets platsEn övning i att bestämma vilka positioner olika ljud har i ett ord eller om ljuden över huvud taget hörs.View
Bild- eller ordrim En rimlek med bild- eller ordkort.View
Bildcharader IEn pantomimlek där ni turvis spelar upp meningar som består av ett subjekt och ett verb. View
Bildcharader IIEn pantomimlek där ni visar meningar bestående av subjekt, verb och objekt. View
Bilder som berättelseHitta tillsammans på berättelser och sagor utgående från olika bilder.View
Bildlotto eller memory med kroppsdelskortBildlottospel för yngre barn och minnesspel för äldre barn. I spelen används bilder på kroppsdelar.View
BildmeningarBarnen skall med hjälp av bilder hitta på en mening eller en berättelse.View
BildminneEn lek för att träna barnens visuella minne. Barnen får titta på en bild och sedan besvara frågor om bilden.View
BlindbockTre olika varianter av leken Blindbock, som går ut på att med förbundna ögon fånga en av deltagarna och gissa vem det ärView
Blockering och försvar med stolarEn fartfylld lek där deltagarna i grupp blockerar den stollösa personens försök att komma åt en ledig plats. Den passar också bra som uppvärmningslek inom dramaarbete. View
Blunda och kännEn lek där deltagarna turvis blir ledda med bindel för ögonen. Den ledda ska känna på något i naturen och beskriva det. View
Blåsa såpbubblorRecept på såpbubblor och såpbubbeltips.View
BlåsbollEn lek där två deltagare åt gången ska försöka blåsa en pingisboll i motståndarens mål.View
BokstavsmemoryTre olika varianter av memory med bokstäver. Barnen kan träna sitt minne samtidigt som de övar sig på att känna igen bokstävernas utseende och ljud.View
BokstavsstafettEn stafett som går ut på att söka bokstäver och bilda ord.View
Bordsteater Dramatisering av en saga. Barnen får vara med och bestämma hur föreställningen skall förverkligas.View
BruksanvisningarÖvning i att ge och förstå instruktioner. Ett barn skall ge exakta anvisningar som något annat barn skall fungera enligt. View
Bryta mönster En lek där barnen får låta fantasin flöda. Barnen skall hitta på nya användningsområden för bekanta föremål. View
Budde befallerÖvning i att komma ihåg och följa instruktioner. Ett barn i taget skall utföra en befallning som består av en eller flera instruktioner. View
Bygg nya ordEn lek som går ut på att bilda nya ord av ett långt ord.View
Byta bildtexterÖvning i att hitta på bildtext till bilder. Övningen förutsätter att barnen kan skriva eller får hjälp med skrivandet.View
Bä, bä, bä, kan du säga vem jag ärEn sång som går ut på att härma djurläten och förena djur med rätt läte.View
De fyra elementenEn bollek som ger övning i att komma på djur som lever på marken, i luften eller i vattnet. I leken gäller det också att inte säga något djur som tidigare har nämnts och att låta bli att fånga bollen när elementet eld ropas ut.View
Dela in ord i kategorierEn lek där det gäller att komma på vilken kategori olika ord hör till. Barnen skall också motivera valet av kategorin.View
Den hemliga bilden 1En lek som befäster nya begrepp inom olika kategorier. Barnen skall genom att ställa ja/nej-frågor försöka komma fram till vad olika bilder föreställer.View
Den hemliga bilden 2En lek som går ut på att gissa vilken bild någon beskriver. Då leken börjar kan de andra barnen antingen ha sett eller inte ha sett den bild som beskrivs.View
Den ledsna dockanEn lek där barnen benämner kroppsdelar. Barnen får plåstra om en docka som stött sig. View
Den som har ...En lek där man skall gå framåt ett visst antal steg om man har på sig ett klädesplagg som benämns.View
Denna ringen den ska vandraEn lek som går ut på att gissa vem som har en ring som skickas runt medan man läser en ramsa. Även text till ramsan. View
Det flyger, simmar, gårEn rörelselek där deltagarna ska benämna djur.View