Skriv ut alla lekar
Sida av 7
Visa / Sida Visa 1–50 av 319
20 frågor En klassisk lek där ni turvis tänker på ett konkret föremål och medan de andra gissar vilket föremålet är genom att ställa frågor som kan besvaras med "ja" eller "nej".View
ABC-listorEn lek där ni ska försöka samla så många poäng som möjligt genom att komma på och skriva ner ord på bestämda bokstäver inom vissa kategorier. View
Adjektivlek; mima eller beskriv En lek som går ut på att gissa vilket adjektiv någon annan mimar eller förklarar. View
AlfabetordEn lek där ni ordnar bokstäverna i ett ord i alfabetisk ordning och låter andra gissa vilket det ursprungliga ordet kan tänkas vara.View
Anagram I den här leken får ni skapa och lösa anagram. Anagrammen bildas genom att barnen kastar om bokstäver i ett ord så att ett nytt ord uppstår. Leken förutsätter att barnen kan läsa och skriva.View
Andning och ljudandeFörslag på olika andnings- och ljudlekar.View
Antal och siffrorExempel på material och lekar som innehåller antalsbegrepp och siffror. View
Antals- och sifferlottoLottospel med olika svårighetsgrad. Ni matchar antal bilder med varandra och siffror med antal.View
Antals- och siffermemoryTre olika varianter av memory. Barnen kan spela memory med antal och/eller siffror för att befästa begreppen.View
Att skapa berättelser inom dramaHär finns idéer för hur ni kan skapa berättelser, som fungerar som material för dramaövningar och processen till en föreställning.View
Att synliggöra det osynligaDet här är en stafett där det viktiga inte är vem som vinner, utan vem som kan göra det osynliga synligt.View
Avsluta meningenDen här leken går ut på att ni avslutar ofullbordade meningar med sådant som ni tycker att passar in.View
Avsändare och mottagareDen här leken tränar deltagarna inte bara i att bli uppmärksamma på sig själva utan också i att läsa varandras impulser och kommunicera med varandra. Leken passar också bra som uppvärmning inom dramaarbete. View
Baka bokstavskexBaka bokstavskex och samtala om bokstäver och ljud.View
Bakvända ord En lek där det gäller att skriva ner ord baklänges och låta andra gissa vilket det ursprungliga ordet är.View
BallongrallyEn lek som går ut på att så snabbt som möjligt blåsa en ballong längs ett snöre från en stol till en annan.View
Berätta saga till ord Barnen får tillsammans hitta på en saga med hjälp av ord som du med jämna mellanrum ger dem.View
Beskriv känslor (bildstöd)Samtala om känslor. Barnen får också försöka visa olika känslor med sin kropp.View
Beskriv olikheter med bilderI den här leken beskriver ni med hjälp av bilder skillnader mellan begrepp som till sitt innehåll har gemensamma drag. View
Beskriv olikheter utan bilderI den här leken beskriver ni skillnader mellan begrepp som till sitt innehåll har gemensamma drag. View
Bestäm ljudets platsEn övning i att bestämma vilka positioner olika ljud har i ett ord eller om ljuden över huvud taget hörs.View
Bild- eller ordrim En rimlek med bild- eller ordkort.View
Bildcharader IEn pantomimlek där ni turvis spelar upp meningar som består av ett subjekt och ett verb. View
Bildcharader IIEn pantomimlek där ni visar meningar bestående av subjekt, verb och objekt. View
Bilder som berättelseHitta tillsammans på berättelser och sagor utgående från olika bilder.View
BildmeningarBarnen skall med hjälp av bilder hitta på en mening eller en berättelse.View
BildminneEn lek för att träna barnens visuella minne. Barnen får titta på en bild och sedan besvara frågor om bilden.View
BlindbockTre olika varianter av leken Blindbock, som går ut på att med förbundna ögon fånga en av deltagarna och gissa vem det ärView
Blockering och försvar med stolarEn fartfylld lek där deltagarna i grupp blockerar den stollösa personens försök att komma åt en ledig plats. Den passar också bra som uppvärmningslek inom dramaarbete. View
Blunda och kännEn lek där deltagarna turvis blir ledda med bindel för ögonen. Den ledda ska känna på något i naturen och beskriva det. View
Blåsa såpbubblorRecept på såpbubblor och såpbubbeltips.View
BlåsbollEn lek där två deltagare åt gången ska försöka blåsa en pingisboll i motståndarens mål.View
BokstavsmemoryTvå varianter av memory med bokstäver. View
BokstavsstafettEn stafett som går ut på att söka bokstäver och bilda ord.View
Bordsteater Dramatisering av en saga. Barnen får vara med och bestämma hur föreställningen skall förverkligas.View
BruksanvisningarEn lek där ni ger och tar instruktioner. View
Bryta mönster En lek där ni får låta fantasin flöda. Hitta på nya användningsområden för bekanta föremål. View
Budde befallerI den här leken övar ni att komma ihåg och följa instruktioner. En deltagare i taget utför en befallning som består av en eller flera instruktioner. View
Bygg nya ordEn lek som går ut på att bilda nya ord av ett långt ord.View
Byta bildtexterÖvning i att hitta på bildtext till bilder. Övningen förutsätter att barnen kan skriva eller får hjälp med skrivandet.View
Bä, bä, bä, kan du säga vem jag ärEn sång som går ut på att härma djurläten och förena djur med rätt läte.View
De fyra elementenEn bollek där ni ska komma på djur som lever på marken, i luften eller i vattnet. View
Dela in ord i kategorierEn lek där det gäller att komma på vilken kategori olika ord hör till. Barnen får också motivera valet av kategori.View
Den hemliga bilden 1En lek som befäster nya begrepp inom olika kategorier. Barnen skall genom att ställa ja/nej-frågor försöka komma fram till vad olika bilder föreställer.View
Den hemliga bilden 2En lek som går ut på att gissa vilken bild någon beskriver. Då leken börjar kan de andra barnen antingen ha sett eller inte ha sett den bild som beskrivs.View
Den ledsna dockanEn lek där barnen benämner kroppsdelar. Barnen får plåstra om en docka som "stött sig". View
Den som har ...En lek där den som har ett bestämt klädesplagg på sig får gå framåt ett visst antal steg.View
Denna ringen den ska vandraEn lek som går ut på att gissa vem som har en ring som skickas runt medan ni läser en ramsa. View
Det flyger, simmar, gårEn rörelselek där deltagarna ska benämna djur.View
Det levande korsordet En lagtävling för läs- och skrivkunniga barn. Tävlingen passar bra i skogen och går ut på att så snabbt som möjligt lösa ett korsord genom att minnas vad det står på ett färdiglöst korsord som finns på en person som vandrar omkring.View