Tillbaka till sökresultaten
187/357

Språklekar

Loppan

Det här är en aktivitet, som är bekant för de flesta. Låt barnen vika ihop en ”loppa” enligt instruktionerna nedan.

På yttersidan av varje flik ritar de en bild i varje triangelformade ruta, så att det blir åtta olika bilder, fyra bilder per de två ”bildfälten”, som bildas när man håller ”loppan” mellan fingrarna.

På insidan, bakom varje bild, skriver de en uppmaning till en aktivitet, t.ex. rabbla upp veckodagarna, hoppa tre gånger på ett ben, räkna upp fyra blommor, sätt vänstra pekfingret i högra örat eller en fråga, t.ex. Hur många ben har spindeln? Vad heter din mormor i efternamn? Vilken är den fjärde månaden i året?

När barnen sedan sinsemellan leker med sina loppor börjar de med att be sin kompis om ett tal mellan t.ex. ett och tio. Om kompisen svarar åtta, växlar den som frågat åtta gånger mellan de två bildfälten och stannar på ”åtta”. Då får kompisen välja mellan de fyra bilderna som blev synliga. Därefter får kompisen uppmaningen eller frågan bakom den valda bilden att göra eller svara på.

Minns du att Loppan ibland blev en favoritlek under rasten på skolgården?

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Språkförståelse
  • Läsning & skrivning

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne

Rekvisita

  • Papper och färgpennor

Rekvisita, filer eller bilder att ladda ned