Tillbaka till sökresultaten
5/357

Språklekar

Namnlek med miner

Den här leken passar bra när alla inte ännu känner varandra och varandras namn.

Ställ er i en ring. En av deltagarna börjar med att säga sitt namn och samtidigt göra en min. Nästa i tur säger den förstas namn i kombination med minen och säger sedan sitt namn med en ny min. Den tredje säger de två förstas namn i kombination med minerna och säger sedan sitt eget med ännu en ny min. Leken fortsätter tills alla sagt sittnamn till en egen min.

Om ni är många kan ni i stället leka leken med t.ex. fem namn åt gången, och alltid alla tillsammans upprepa de fem namnen och minerna innan ni går vidare och börjar med ett namn igen. Eller så hittar ni på en egen variant av leken!

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Munmotorik
  • Kommunikation

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne