Tillbaka till sökresultaten
85/350

Språklekar

Ordrally med bilder

Den här leken uppmuntrar barnen att benämna bilder snabbt och ledigt, att mobilisera ord ur sitt referensförråd med hjälp av bildmaterial. Barnen ska inte behöva förbereda sig länge på målordet, utan benämningen sker snabbt och utan dröjsmål. Använd därför sådana bilder som är bekanta för barnen.

Det är bra att indela orden i till exempel ämneskategorier: djur, växter, mat, kläder, kroppsdelar, färger, former, antal, siffror, storlekar, bokstäver eller ordklasser. Om ni leker med storleksbegrepp med yngre barn är det bra att välja bilder som föreställer bekanta föremål. Ni kan använda t.ex. liten bil, stor bil, liten blomma, stor blomma, liten gris, stor gris. I rally med bokstäver stimuleras barnens språkliga medvetenhet. Barnen kan nämna såväl bokstavens namn som det språkljud den motsvarar.

Leken går till så här: Barnen sitter i ring på golvet. Varje barn tilldelas en packe med bilder som är upp och nedvänd på golvet framför barnet. Ordrally kan börja när varje barn fått en bildpacke. Barnen vänder i tur och ordning upp en bild som finns överst i packen och benämner den. Turen går vidare till nästa barn och målet är att så snabbt som möjligt ha benämnt allas bilder. 

Leken kan också lekas parvis, och då har barnen varsin packe med bilder. De turas om att benämna bilder tills kortpackarna är slut.

Leken är speciellt bra i det skede då man vill repetera ord inom någon kategori av överordnade begrepp. Leken kan varieras i det oändliga beroende på vilket tema som är aktuellt. Om ni vill kan ni också försöka nämna så många ord som möjligt medan sanden i ett timglas rinner ner.


Nere på sidan finns bilder du kan skriva ut och använda.

Vad leken stimulerar

  • Språklig medvetenhet
  • Begrepp & benämningar

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Bilder som barnen skall benämna och ev. ett timglas