Tillbaka till sökresultaten
87/350

Språklekar

Ordrally med kroppsdelar

Leken uppmuntrar barnen att benämna snabbt och ledigt, att hämta ord ur sitt referensförråd.

Introducera leken genom att du pekar på dina olika kroppsdelar medan barnen så snabbt de kan benämner dem. Ge sedan över ansvaret till barnen att leka i par. Det ena barnet pekar, medan det andra barnet benämner kroppsdelen. Därefter byter de tur. Lek den här leken först då alla känner sig säkra på målorden.

Om det är för svårt för barnen att leka i par kan ni leka alla tillsammans i stället så att barnen turvis får vara den som visar kroppsdelar för de andra.

I den här lekdatabasen finns det också andra lekar och aktiviteter som övar begrepp som har att göra med kroppen, t.ex.:

Kortlek för små barn – kroppsdelar

Kortlek med klädnypor

Ordrally med bilder

Vad skall nudda golvet

Min kropp

Vad leken stimulerar

  • Begrepp & benämningar
  • Kommunikation

Ålder

  • Yngre än 3
  • 3 - 5 år

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne