Tillbaka till sökresultaten
14/319

Språklekar

Tonande - tonlösa ljud

Fundera över vilka ljud som är tonande och vilka som är tonlösa. Använd följande "minimala par" så att skillnaderna blir tydliga för barnen.

/p/ tonlöst och /b/ tonande
/t/ tonlöst och /d/ tonande
/k/ tonlöst och /g/ tonande
/f/ tonlöst och /v/ tonande

Koppla gärna ihop med en sorteringslek så känns det konkret, roligt och meningsfullt att utföra övningen. Sortera exempelvis bilder eller leksaker eller föremål i olika högar eller lådor, beroende på vilket ljud de börjar på. 

Ni kan också använda rimparsbilder. Tonande och tonlösa ljud kommer då fram på bästa sätt. Använd t.ex. följande par: pil - bil, får - vår, sil - bil, sur - mur, gunga - sjunga

Du kan också välja bilder bland våra bildkort här:

Bildkort

Vad leken stimulerar

  • Sortering
  • Språklig medvetenhet
  • Munmotorik

Ålder

  • 5 - 7 år

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne