Tillbaka till sökresultaten
3/357

Språklekar

Trasiga telefonen med miner

Deltagarna sitter i ring. Den som börjar gör en min till den som sitter till vänster om sig. Mottagaren skall fungera som ”spegel”, d.v.s. upprepa minen så exakt som möjligt, och sedan själv i sin tur vända sig till den som sitter till vänster och skicka minen vidare. När minen gått hela varvet runt vänder sig den sista mottagaren och den första avsändaren mot ringens mitt och visar upp sina miner, så att alla får jämföra hur minen ändrades på vägen.

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Munmotorik
  • Kommunikation

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne