Tillbaka till sökresultaten
138/357

Språklekar

Vad ska bort?

Lägg fram ett antal bilder och låt barnen bedöma varför en bild inte hör ihop med de andra bilderna, t.ex. katt, hund, gris, lamm, elefant.

Barnen beskriver och motiverar varför just den bild de valt är den som inte hör ihop med de övriga. Barnets förklaring stämmer inte nödvändigtvis överens med den förklaring du skulle ha valt, och olika barn kan ha olika förklaringar. Det här är värdefullt att upptäcka! Uppmärksamma barnen på hur de tänker och på mångfalden av tankar och motiveringar.

Ni kan lika väl leka leken med föremål i stället för med bilder.

När ni leker ute kan ni använda naturmaterial eller uteleksaker och -föremål.

På den här sidan, i balken till vänster i ”lådan” med rubriken Bildkort med och utan text, finns många olika filer med bilder som ni kan använda i den här leken.


Vad leken stimulerar

  • Sortering
  • Berättande & ordflöde

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Ute
  • Inne

Rekvisita

  • Bilder eller föremål