Skriv ut alla lekar
Sida av 2
Visa / Sida Visa 1–50 av 54
"Gör inte som jag"En tvärtomlek som är lämplig som paus på en lektion. Väcker hjärnan.View
(Det osynliga) RutfältetEn samarbetsövning som kräver koncentration, kommunikation och ett bra minne.View
1 till 25ProblemlösningsövningView
BalanslekenEn övning som utförs parvis. Tränar balans, koordination, smidighet och strategiskt tänkande.View
BallongbalansParövning i samarbeteView
BallongstafettRolig stafett med ballongView
BallongvolleybollSamarbetsövning med ballongerView
Bilda ord Dramalek med två lag där man visar meddelanden för varandraView
BlickenUppvärmingsövning där man låter blicken vandra från person till person, när blickar möts byter man platsView
Blinda radenEn samarbetsövning där deltagarna har ögonbindlarView
BlindgångSamarbetsövning med förbundna ögonView
BlindstyreEn rörlig samarbetslek som görs parvis. Tränar tillit, ansvar, hänsyn och trafikfostran.View
Bolla med namnNamnlekView
Båten i hamnEn ganska spännande trygghetsskapande lekView
BänkenSamarbetsövning för att lära sig namnView
Den magiska pinnenSamarbetsövningView
DrakarSamarbetsövning som kräver kommunikationView
Duellen Namnlek mellan två lagView
Eget bo grannens boEn "isbrytare". En rolig övning som funkar med olika gruppstorlekar och kräver ingen förberedelse eller rekvisita.View
Ett ord i tagetGruppen berättar en historia genom att säga ett ord i taget. En samarbetsövning med oförutsägbart resultat, passar bra när man vill träna på att improvisera och öka kreativiteten.View
Flygande mattanEn rolig gruppövning som kräver samarbeteView
Förvirrad namnlekEn helt förvirrad namnlekView
GalgstafettStafett där man ska bära en galge mellan knänaView
GarnnystanetNamnlek med trassligt garnnystanView
Gruppindelning - Hitta din gruppDeltagarna skall "hitta sin grupp" utifrån gemensam nämnare som de själva kommer påView
Gruppindelning med hjälp av pussel/kortDeltagarna tilldelas en "pusselbit" var, och ska hitta de med vilka de bildar ett färdigt pusselView
GruppindelningslekDeltagarna delas in i smågrupper genom klistermärken som klistras i deras pannor, genom andras ordlösa kommunikation förstår man vilket märke man har i sin pannaView
Gå på stolar/StolraceEn samarbetsövning där man som grupp skall flytta sig framåt med hjälp av ett fåtal stolar.View
Jag gillarEn övning för att lära känna varandra bättreView
KnutenEn rolig samarbetsövning, inbegriper beröringView
KompisbingoEn bekantningslek som är lätt att variera beroende på gruppens ålder och intressen.View
KortlekenEn variant av en rörlig kortlekView
KvadratenSamarbetslek med förbundna ögonView
Lika-Olika-UniktPresentationsövning som utforskar hur mycket gemensamt vi har, men också hur unika vi är. Varje individ får stå i centrum en kort stund.View
MaskenEn samarbetsfrämjande lek där man får lära sig lita på varandraView
NummerlöpningEn aktiv lek som fokuserar på snabbhet och uppmärksamhet. View
Presentation/inledning med hjälp av bilderDeltagarna berättar om sig själva utifrån en bild de väljerView
Presentera en kompisEn variant av en lära-känna lekView
Skicka bollenSamarbetsövning på tidView
Slå en knutSamarbetsövning som innehåller problemlösningView
Sofia Snäll, Lars lugnNamnlekView
Sol, vind och vattenEn ta-fatt lek där de som jagar har olika roller.View
SpagettihusetSamarbetsövning som kräver planering och kommunikationView
SpagettitornetGruppdynamik och samarbete, bygga spagettitorn under pressView
Ställa sig på ledKOmmunikationsövning där gruppen ska ställa sig på led utifrån olika premisser, under tystnadView
SymbolerEn ljudlös gruppindelningsövning View
Tankenöt 1Lösning av ett tankeproblemView
TrafikkaosEn riktig tankenöt!View
Trasiga bollrännanSamarbets övning där en boll skall transporteras genom en ränna som är sågad i flera små bitarView
Tre saker vi har gemensamt - Gruppens blommaLära-känna-övning där gruppen ritar en blomma utifrån gemensamma nämnare och något man är unik medView