Skriv ut alla lekar
Sida av 3
Visa / Sida Visa 1–50 av 120
"Gör inte som jag"En tvärtomlek som är lämplig som paus på en lektion. Väcker hjärnan.View
(Det osynliga) RutfältetEn samarbetsövning som kräver koncentration, kommunikation och ett bra minne.View
1 till 25ProblemlösningsövningView
Balans på tre benSamarbetshinderbana på tre benView
BalanslekenEn övning som utförs parvis. Tränar balans, koordination, smidighet och strategiskt tänkande.View
BallongbalansParövning i samarbeteView
BallongraceLagstafett där ballongen ska föras vidare utan att röra markenView
BallongstafettRolig stafett med ballongView
Ballongvolley i gruppEn samarbetsövning för hela gruppenView
BallongvolleybollSamarbetsövning med ballongerView
Bilda ord Dramalek med två lag där man visar meddelanden för varandraView
BlickenUppvärmingsövning där man låter blicken vandra från person till person, när blickar möts byter man platsView
Blinda radenEn samarbetsövning där deltagarna har ögonbindlarView
BlindgångSamarbetsövning med förbundna ögonView
BlindstyreEn rörlig samarbetslek som görs parvis. Tränar tillit, ansvar, hänsyn och trafikfostran.View
Blomman Den här övningen lyfter fram både gemensamma saker och det unika som varje individ tillför gruppen.View
Brädspelet "Lär känna vår skola"Eleverna lär känna sin skola bättre genom ett brädspelView
Båten i hamnEn ganska spännande trygghetsskapande lekView
BänkenSamarbetsövning för att lära sig namnView
Den magiska pinnenSamarbetsövningView
DrakarSamarbetsövning som kräver kommunikationView
Duellen Namnlek mellan två lagView
Eget bo grannens boEn "isbrytare". En rolig övning som funkar med olika gruppstorlekar och kräver ingen förberedelse eller rekvisita.View
EnergiräkningKort feelishöjareView
Ett ord i tagetGruppen berättar en historia genom att säga ett ord i taget. En samarbetsövning med oförutsägbart resultat, passar bra när man vill träna på att improvisera och öka kreativiteten.View
Flygande mattanEn rolig gruppövning som kräver samarbeteView
Fånga myrornaEn fartfylld lek. Som polis och tjuv fast i lag. View
Fälla flaskanLagspel där två lag tävlar och försöker fälla det andra lagets vattenflaskaView
Förvirrad namnlekEn helt förvirrad namnlekView
GalgstafettStafett där man ska bära en galge mellan knänaView
GarnnystanetNamnlek med trassligt garnnystanView
General och spionEn lek fylld av spänning och taktikView
Gruppens omkrets (aXion)En bra början för grupper som kommer att jobba tillsammans i flera övningar.View
Gruppindelning - Hitta din gruppDeltagarna skall "hitta sin grupp" utifrån gemensam nämnare som de själva kommer påView
Gruppindelning med hjälp av pussel/kortDeltagarna tilldelas en "pusselbit" var, och ska hitta de med vilka de bildar ett färdigt pusselView
GruppindelningslekDeltagarna delas in i smågrupper genom klistermärken som klistras i deras pannor, genom andras ordlösa kommunikation förstår man vilket märke man har i sin pannaView
Gå på stolar/StolraceEn samarbetsövning där man som grupp skall flytta sig framåt med hjälp av ett fåtal stolar.View
Hundra bollar i luftenNamnlek där fokus på uppgiften är viktigView
Jag gillarEn övning för att lära känna varandra bättreView
KnutenEn rolig samarbetsövning, inbegriper beröringView
KompisbingoEn bekantningslek som är lätt att variera beroende på gruppens ålder och intressen.View
kompiskonst: Att ansluta sig till lekenSyftet med övningen är att stärka barnens färdigheter i att ansluta sig till en redan pågående lek eller aktivitet. View
Kompiskonst: Att följa gemensamma regler Barnen kan träna sig i att känna igen och förstå olika slags regler. Kan genomföras stegvis så att man återkommer under årets lopp. View
Kompiskonst: Att förbinda sig till gruppens aktiviteterSyftet med övningarna är att hjälpa barnen att förbinda sig till gruppens aktiviteter. Barnen övar sig i konsten att lyssna. View
Kompiskonst: Att ge och ta emot responsSyftet med övningarna är att träna färdigheterna i att ge och ta emot respons, att upprätthålla samspel och stöda andra barn. Övningarna går ut på att säga samma sak med olika tonfall. View
Kompiskonst: Att ge stöd Övning att uppfatta när en kamrat behöver stöd och i att stöda en kamrat. Övningen tränar barnets färdigheter i att upprätthålla samspel och stöda andra barn.View
Kompiskonst: Att inbjuda till lek Barnen övar sig i att ta med någon annan i leken. View
Kompiskonst: Att kompromissa Övningarnas syfte är att stärka förmågan att hitta kompromisslösningar och gå in för dem. View
Kompiskonst: Att lösa konflikterSyftet med övningen är att träna färdigheter i konflikthantering. Ge och ta emot respons, kunna hantera konflikter och medla och att kunna ge stöd och uppmuntra andra. View
Kompiskonst: Att sporra och uppmuntra andra Syftet med övningarna är att stärka barnens förmåga att sporra och uppmuntra sina kamrater i en gruppsituation. View