Tillbaka till sökresultaten
30/269

Rörelselek

Byt bo

Olika varianter:

1. Alla barn har ett eget bo någonstans i gymnastiksalen (detta kan vara en rockring, en ärtpåse; är ni i skogen kan det vara ett träd). Lekledaren ropar ”byt bo”, varpå alla skall byta bo. Denna version är lämplig för barn under tre år.


2. Som ovan. Men nu är lekledaren med i leken. Då han ropat ”byt bo”, knycker han snabbt någons bo. Nu blir något barn utan bo.
Barnet får i sin tur ropa ”byt bo”, och går med i leken igen.

3. Som ovan. Men nu ropar ingen byt bo. Deltagarna ger något tecken till varandra, varpå de byter bo sinsemellen. Personen i mitten måste vara uppmärksam och försöka stjäla någons bo då det är
tomt. Lyckas inte något barn stjäla till sig ett bo måste lekledaren
hjälpa till.

4. Ekorrar byter bo:
Den här leken leks på många håll i världen. Deltagarna delas i grupper på tre barn. Två av barnen ställer sig mitt emot varandra
och bildar boet genom att ta varandra i händerna och det tredje barnet är ekorren som ställer sig i boet. Lekledaren ropar :
- BO då skall alla ekorrar finnas i boet.
- EKORRE då springer alla ekorrar ur boet och runt i salen. När ledaren ropar ”bo” så söker alla sig ett nytt bo. Byt om så att alla
barn får vara ekorrar en stund.


5. Höken och kyklingarna
Deltagarna är små kycklingar. Hälften av deltagarna har ett eget bo. Lekledaren är till en början hök. Leken går ut på att höken jagar kycklingarna.
Kycklingarna kan rädda sig genom att flyga in i ett bo. Om någon annan råkar vara i boet måste den flyga ut. Blir man
fasttagen blir man hök. Den som varit hök blir kyckling.

En lek där man byter bo.

Tränar

  • Grovmotorik
  • Reaktionsförmåga

Ålder

  • 3 - 4 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne

Rekvisita

  • Rockringar eller ärtpåsar

Folkhälsan i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.