Tillbaka till sökresultaten
32/269

Rörelselek

Dela land

Rita en ring på marken.

Ringen bör vara omkring en och en halv meter i diameter. Därpå ritar du en rak linje genom ringen så att denna delas i två
lika stora delar, varav de båda deltagarna får var sin som sitt land.

När ni dragit lott ställer sig den börjande i sitt land med en käpp i handen. Han skall stå rak och kasta käppen på motståndarens fötter. Låt oss säga att A börjar. Träffar han motståndarens fötter, ritar han på marken en linje i käppens längdriktning. Denna nya linje dras ända fram till de streck den stöter på och så delas det andra landet i två. B får välja vilken del han vill behålla och väljer i de allra flesta fall den större delen. 

Den andra måste han avstå till A, som infogar den med sitt eget land genom att med skosulan sudda ut gränsen mellan det gamla landet och det nya. Missar A då han kastar mot B:s fötter övergår turen till B.

Om den situationen skulle uppstå att käppen råkar komma ungefär parallellt med den gamla gränsen, så att den nya linjen går mellan två punkter på cirkellinjen, kan det hända att B väljer att behålla den del som ligger närmast A:s land. A får då betrakta detta, eftersom det inte gränsar till hans eget land, som koloni. När det nästa gång blir hans tur att kasta kan han stå såväl i moderlandet som i kolonin.

Sedan är det B:s tur att kasta från sitt land, och på detta sätt fortsätter spelet tills den ene inte har så mycket land kvar att det ryms under ena skosulan. Är en deltagares land så litet att han inte kan stå i det med båda fötterna får han stå på ett ben, när han kastar.

Under spelet kan gränslinjerna anta mycket varierande former. Det är en fördel för en deltagare, om han kan få sitt lands gränser lösgjorda från cirkellinjen, så att hans land blir liksom en ö i den andres. Om han vid nästa kast lyckas kasta käppen så att den nya gränslinjen får dras från en punkt på cirkellinjen in mot en punkt på landgränsen, kan motståndarens land inte delas i detta fall och denne blir därför tvungen att avstå hela sitt land, varigenom han alltså förlorar spelet.

En utelek på sandplan

Tränar

  • Grovmotorik
  • Koordination

Ålder

  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Ute

Rekvisita

  • En plan av jord eller sand

Folkhälsan i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.