Tillbaka till sökresultaten
9/357

Språklekar

Klusterlek

Uppmärksamma konsonantkluster i början av ord. Förtydliga ord med en initial konsonant, konsonantkombinationer med två eller tre konsonanter genom att medvetandegöra konsonantklustren för barnen på ett tilltalande sätt.

Lek till exempel att ordets stomme är en stjälk och konsonanterna blad.

Innan ni börjar leka kan barnen rita var sin stjälk på ett papper. På ett annat papper kan de rita blad som de sedan klipper ut. Under lekens gång får barnen placera så många blad längs stjälken, som de hör konsonanter i ordet som presenteras.

Ordet skrapa, exempelvis, består av en stjälk med tre blad, eftersom ordet består av tre konsontanter /s/ + /k/ + /r/. Ordet skapa består i sin tur av en stjälk med två blad, eftersom ordet består av två konsonanter /s/ + /k/. 

Uppmärksamma skillnader mellan ord med en initial konsonant, tvåkonsonant- och trekonsonantkluster i början av ord. 

Förklara för barnen idén med stjälken och bladen och visa konkreta exempel innan ni kör igång leken. Presentera därefter ord med omväxlande trekonsonantkluster och tvåkonsonantkluster och ord med en initial konsonant och uppmuntra barnen att lyssna efter hur många blad de hör. Gå från det enkla till det svåra, 1-2-3 konsonanter i början av ord. Upprepa orden tillräckligt många gånger för att alla skall hinna lyssna ordentligt.

Uppmuntra barnen att uttala orden högt för att bättre höra antalet ljud i början av ordet. Påminn om att ”stjälken” i leken alltid är densamma genom att alltid placera ut den på förhand.

Du kan bekräfta för barnen att de gissat rätt genom att visa ordbilderna efter det att barnen lyssnat in skillnaderna och tillsammans högt räkna ihop hur många språkljud det fanns i klustret. Det förstärker insikten för dem som behöver både visuell och auditiv information.

När barnen blivit varma i kläderna får de själva hitta på ord som de presenterar för varandra.

Exempelordlista:

Notera att en del av orden i listan är nonsensord.

Ko - sko, kål - skål, röd - spröd, pol - spol, ny - gny, kaj - skraj, på - spå, lok - klok, napp - knapp, söt - spöt - spröt , lind - blind, läpp - kläpp, mal - smal, bomma - blomma, rama - krama, nytt - gnytt, pi - pli, is - ris - gris, is - vis - kvis, å - på - språ, tå -trå, by - bry, å - så - skå - skrå o.s.v.


Vad leken stimulerar

  • Språklig medvetenhet
  • Läsning & skrivning

Ålder

  • 5 - 7 år

Gruppstorlek

  • Individuell lek (vuxen och ett barn)
  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Bilder på ordpar t.ex. Språkplanta och blad

Rekvisita, filer eller bilder att ladda ned