Tillbaka till sökresultaten
41/357

Språklekar

Lyssna efter språkljud

Här skall barnen lyssna efter enskilda språkljud i olika positioner i ord. Börja med sådana ljud som är lätta att förlänga. Placera ljuden i olika positioner i ordet: i början, i mitten och i slutet. Fråga om barnen hör de olika ljuden.

Exempel:
Hör du /sss/ i /sssol/ (första ljud)
Hör du /sss/ i /piska/ (inljuda)
Hör du /sss/ i /mås/ (slutljud)

Använd ord med följande ljud:
Långa ljud: /f/ /s/ /l/ /h/ /r/ /m/ /n/ /j/ /sj/ och vokaler
Korta ljud: /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/

Tips!
Om du vill kan du välja bilder som visuellt stöd.
Ni kan också använda er av barnens namn i leken. 

Här finns bilder som du kan skriva ut och använda:

Bildkort

Du kan också tydliggöra ljudets placering genom att låta barnen lägga en pärla i en av tre burkar beroende på var i ordet ljudet hörs. Lägg burkarna i läsriktning från barnen sett. Barnen lägger en pärla i den vänstra burken om ljudet hörs i början, i den högra om ljudet hörs i slutet och i den mittersta om ljudet hörs i mitten av ordet.

Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Språklig medvetenhet

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp

Plats

  • Inne

Rekvisita

  • Eventuellt bildkort, samt pärlor och tre små askar eller burkar