Tillbaka till sökresultaten
261/350

Språklekar

Räkneramsor

I många lekar är det en som ska börja leken genom att göra något eller någon som ska vara lekledare. Då är ett knep att använda en ramsa som bestämmer det. Så här känner sig ingen avsiktligt bortvald eller utelämnad, eftersom slumpen avgör.

Tillsammans med barnen kan det också vara roligt att hitta på egna räkneramsor.

Här nedan exempel på några traditionella ramsor:


Äppel päppel

Äppel, päppel, pirum, parum puff
Kråkan satt på tallegren
Hon sa ett, hon sa tu, ute ska du vara nu!


Pelle Plutt

Pelle Plutt Plutt Plutt
Tog ett skutt skutt skutt
Flera mil mil mil
Som en pil pil pil
Över ån ån ån
Tappa tån tån tån
Klockan fem fem fem
Kom han hem hem hem
Hem till mej mej mej
Ut med dej dej dej


Ole dole doff

Ole dole doff
Kinkelade koff
Koffelade kinkelade
Ole dole doff


Esike desike

Esike desike luntan tuntan
Simeli maka kuckeli kaka
Ärtan pärtan piff, paff, puff!


Icke Picke Pö

Icke Picke Pö
Bodde på en ö
Ön börja brinna, alla börja springa
Utom Icke Picke Pö
För han var redan död


Alla byxor äro dyra

Ett två tre fyra
Alla byxor äro dyra
Den som inga byxor har
Han får gå med rumpan bar


Ene mene

Ene mene ming mang
Kling klang
Åse dåse
Aje vaje väck


Ett två tre

Ett två tre
På det fjärde ska det ske
På det femte gäller det
På det sjätte smäller det!

Vad leken stimulerar

  • Språklig medvetenhet
  • Kommunikation

Ålder

  • 3 - 5 år
  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne