Tillbaka till sökresultaten
294/357

Språklekar

Ord för ord

Deltagarna sätter sig i ring. Du förklarar att hela gruppen tillsammans kommer att berätta en historia genom att säga ett ord i taget. Du avgör vem som börjar historien och turen fortsätter motsols. Innan gruppen börjar med sagan kan det vara på sin plats att förklara hur en meningsbyggnad kan se ut. Lek t.ex. Meningsbygge.

I stället för att säga ett ord kan man också säga ett tecken, som punkt, frågetecken eller utropstecken. Du kan också påminna gruppen om att en början och ett slut behövs i en saga. För att underlätta att det blir ett slut på historien kan du säga att den sista meningen i sagan ska börja med ”Av-denna-saga-lär-vi oss…”.

Variation och utveckling:
För deltagare som redan är duktiga på att hålla meningsbyggnaden och klarar av en längre historia, kan det vara roligt att lägga till villkor. Du kan t.ex. säga att två föremål och en plats måste ingå i berättelsen. Innan ni börjar historien avgör gruppen vilka föremålen är och vilken platsen är, så att alla kommer ihåg dem.

Det är inte heller nödvändigt att göra det här i ordning, utan man kan också ta ”Ord för ord” som en impulslek, där deltagarna i ring skickar vidare ordet till nästa deltagare, i obestämd ordning. (Se t.ex. leken Avsändare och mottagare eller Zip-zap-zop.)Vad leken stimulerar

  • Minne & koncentration
  • Språklig medvetenhet
  • Språkförståelse
  • Berättande & ordflöde

Ålder

  • 5 - 7 år
  • 8 år eller äldre

Gruppstorlek

  • Par eller liten grupp
  • Stor grupp

Plats

  • Ute
  • Inne